Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Team Internationale Misdrijven (TIM)

De Nederlandse overheid wil daders van oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven opsporen en vervolgen. Daarmee willen we ook voorkomen dat daders hun toevlucht zoeken in Nederland en hier ongestraft kunnen verblijven. Het TIM van de Dienst Landelijke Recherche doet samen met het Landelijk Parket strafrechtelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven. We proberen daders op te sporen en te vervolgen