Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven

De Nederlandse overheid wil daders van oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven opsporen en vervolgen. Daarmee willen we ook voorkomen dat daders hun toevlucht zoeken in Nederland en hier ongestraft kunnen verblijven. Bent u getuige van oorlogsmisdaden of andere internationale misdrijven? Uw informatie kan belangrijk zijn.

Voorbeelden oorlogsmisdaden en andere internationale misdrijven

De term ‘internationale misdrijven’ is een verzamelbegrip voor zeer ernstige schendingen van het internationale recht. Denk aan genocide (volkenmoord), foltering (marteling in opdracht van een overheid), gedwongen verdwijning, oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid.

Getuige internationale (oorlogs)misdaden, Foto: Korpsmedia politie / istock