Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Opvolging overvalarmering

Particuliere alarmcentrales gaan sinds 1 juli 2022 verifiëren of de alarmen die in werking worden gezet met de overvallenknop serieus zijn of per ongeluk zijn geactiveerd. Voorop blijft staan dat daadwerkelijke overvallen met de hoogste prioriteit worden opgevolgd.