Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Worden mobiele overvalalarmen ook geverifieerd?

We spreken van een mobiel overval alarm als er een overvalknop wordt gebruikt in mobiele situaties, bijvoorbeeld bij geld- of waardetransporten. Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten en afspraken. Ook hier is verificatie van een overvalmelding zeer belangrijk. In de praktijk gebeurt dit veelal door de medewerkers in een ander voertuig, die het bijzondere transport begeleiden.