Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Speelt deze nieuwe werkwijze (potentiële) overvallers niet juist in de kaart?

Overvallers hanteren veelal ‘hit en run’-methodes, snel een slag slaan. Het is dan ook niet voor niets dat de politie hier dus ook altijd snel en alert op reageert. Een (nog) betere informatieoverdracht en samenwerking tussen de betrokken partijen ¨in de keten¨ betekenen dat overvallers nog meer op de huid worden gezeten. Hierdoor kan de politie sneller, meer gericht en met concretere en juiste informatie worden aangestuurd.