Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wordt met deze nieuwe werkwijze de verantwoordelijkheid van de politie niet afgewenteld op de ondernemer, die extra moet gaan investeren?

Nee, de prioriteit voor (vermoedelijk) reële overvallen bij de politie was, is en blijft onverminderd hoog. Wel is het zo, dat er meerdere partijen ¨in de keten´ zijn, die allemaal een rol en een verantwoordelijkheid hebben. Denk hierbij aan de particulier of de ondernemer, de installateur van alarmsystemen, de PAC of VTC en de politie. Hierbij geldt: ¨de ketting is zo sterk als de zwakste keten¨. De ondernemer dient zelf te bepalen of hij/zij investeert in extra veiligheid voor hem-/haarzelf en/of het personeel.