Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag de oude werkwijze wel worden aangepast, gelet op de wet (WPBR)?

Met het Ministerie van Justitie en Veiligheid is overleg over deze aanpak. De methode is getoetst aan de juridische kaders en kan worden toegepast in de praktijk.