Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat wordt bedoeld met verificatie?

Door middel van verificatie moet duidelijk worden of er een echte overval plaats vindt of dat het een vergissing betreft. Het merendeel van de overvalalarmeringen blijkt achteraf nodeloos. Er is dan geen sprake van een overval, maar er is een fout gemaakt of mensen hebben zich vergist.

Er is altijd discussie over cijfers. We sluiten aan bij de cijfers die jaarlijks worden gepubliceerd door of namens de landelijk overval coördinator van het programma High Impact Crime. Dat betekent dat we de afgelopen jaren gemiddeld ruim 1000 overvallen in Nederland hebben. Verder zijn onze ervaringscijfers dat ca. 99% van de doorgegeven elektronische overvalalarmen via de Particuliere alarmcentrales (PAC´s) achteraf loos blijken te zijn. Het gaat hier over meldingen door middel van het activeren van de zogenaamde alarmknop, waarvan er naar schatting in Nederland meer dan 50.000 bestaan.