Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er als er meerdere overvalknoppen binnen hetzelfde bedrijf worden geactiveerd?

Als meerdere overvalknoppen in één gebouw worden ingedrukt (meerdere zones), dan geldt dit als een geverifieerd alarm. Het activeren van meerdere overvalknoppen gebeurt niet per vergissing. Daarom wordt een dergelijk alarm direct als ‘geverifieerd’ beschouwd en zal de politie met de hoogste prioriteit worden ingezet.