Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Les- en educatiematerialen cybercrime

Jongeren hebben vaak geen idee wat online precies strafbaar is. Mede daarom stijgt het aantal jonge cybercrimedaders de laatste jaren fors. De politie heeft verschillende les- en educatiematerialen ontwikkeld om leerlingen online bewuster te maken en cybercrime te voorkomen. Deze materialen zijn gratis te gebruiken voor docenten en jongerenwerkers.