Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude is wanneer iemand probeert een verzekeraar of verzekeringsmaatschappij opzettelijk op te lichten, met het doel er voordeel uit te halen. De fraudeur kan bijvoorbeeld onjuiste gegevens verstrekken bij het aangaan van een verzekering, of er wordt schade geclaimd als er geen schade is.