Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Centrale Ondernemingsraad (COR)

De Centrale Ondernemingsraad (COR) is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 13 ondernemingsraden uit de verschillende eenheden. De COR voert de medezeggenschap met betrekking tot de politie terwijl de OR specifieke onderwerpen behandelt binnen hun politie-eenheid.