Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Missie en visie

De COR heeft, sinds de start van de COR2022, o.a. gewerkt aan het formuleren van een missie en visie. Dit moet de komende jaren handvatten bieden om te werken aan het gezamenlijke doel.

Missie: De Centrale Ondernemingsraad (COR) staat voor het goed functioneren van de politieorganisatie waarbij de veiligheid en het welzijn van alle medewerkers centraal staat.
Visie: De COR spant zich, vanuit zijn adviserende rol, in om bij te dragen aan een veilige, inclusieve en gezonde werkomgeving. Wij streven naar duurzaam, zowel fysiek als digitaal inzetbare medewerkers in een zich voortdurend ontwikkelende samenleving. Leiderschap in onze organisatie is ondersteunend aan een gezonde werkcultuur en verhoudingen waarin gelijkwaardigheid de norm is en zelfontplooiing ruimte krijgt. De COR heeft een open karakter, is samenwerkingsgericht, zichtbaar en toegankelijk voor alle medewerkers en partners