Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Kindersekstoerisme

Wereldwijd vindt er seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen plaats. Om dit tegen te gaan, wil de overheid dat Nederlanders die vermoeden dat andere Nederlanders kinderen misbruiken, dit melden bij de politie of justitie. Dit is namelijk een ernstig misdrijf dat strafbaar is, ook als het misbruik in het buitenland heeft plaatsgevonden.