Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Kindersekstoerisme melden

Voor de aanpak van kindersekstoerisme is het belangrijk om te beschikken over informatie omtrent de aard en de omvang van het seksuele misbruik. De informatie van getuigen van kindersekstoerisme of mensen die vermoedens hebben van kindersekstoerisme, zijn erg belangrijk.

Bent u op vakantie getuige geweest van kindersekstoerisme? Of hebt u vermoedens van kindersekstoerisme in uw omgeving of op het internet? Meld dit dan:

  • online via het meldformulier;
  • telefonisch bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000;
  • in het buitenland bij de reisleiding, de Nederlandse ambassades en het consulaat;
  • bij terugkeer op Schiphol bij de Koninklijke Marechaussee;
  • teksttelefoon politie: 0900-1844 (voor doven en slechthorenden);
  • teksttelefoon alarmnummer: 0800-8112 (voor doven en slechthorenden).
kindersekstoerisme, Foto: Korpsmedia politie / istock