Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is kindersekstoerisme?

Kindersekstoerisme is het seksueel misbruik van minderjarigen door toeristen. Kindersekstoeristen gaan op reis naar plekken waar ze vaak makkelijker dan in hun eigen land seksueel contact kunnen hebben met kinderen. Ze maken misbruik van de naïviteit, armoede en sociaal zwakke positie van minderjarigen en hun ouders. Ook willen ze misbruik maken van de verschillen in strafvervolging in het desbetreffende land en thuis. Kindersekstoerisme komt vooral voor in landen als Thailand, Brazilië, Mexico, Cambodja, Gambia, Indonesië en de Filippijnen.

Strafbaarheid

De Nederlandse strafwet is ook van toepassing op Nederlanders die zich in het buitenland schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen. Dit heet extraterritoriale wetgeving. Dit houdt in dat vervolging mogelijk is, ook al is het misbruik in het land waarin het feit is gepleegd, niet strafbaar. Wel moet het uit het buitenland afkomstige bewijs voldoen aan onze strafrechtelijke normen, voor men in Nederland tot vervolging over kan gaan.

kindersekstoerisme, Foto: Korpsmedia politie / istock