Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik wil voetbalsteward worden

Voordat u deze werkzaamheden als voetbalsteward mag uitvoeren, dient de werkgever een toestemming en legitimatiebewijs aan te vragen bij de korpschef. Verder dient u een certificaat voetbalsteward van de KNVB te overleggen. Zonder deze toestemming en legitimatiebewijs mag u geen werkzaamheden als voetbalsteward verrichten.

Zie voor meer informatie art.8 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.