Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aanvraagprocedure van een toestemming en of legitimatiebewijs

Zowel de toestemming als het legitimatiebewijs kan alleen worden aangevraagd door de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau, niet door de werknemer in spe. De aanvraag dient u te richten aan de afdeling Korpscheftaken van de politie-eenheid waar uw bedrijf is gevestigd. De aanvraag dient u per mail in te dienen. De aanvraagprocedure kan tot 8 weken duren, conform de Algemene Wet Bestuursrecht.

Voor de afgifte van de toestemming en/of het legitimatiebewijs zijn leges verschuldigd.

De toestemming en/of het legitimatiebewijs kan door de beveiligingsorganisatie of het recherchebureau worden afgehaald bij de afdeling Korpscheftaken waar de aanvraag is ingediend. De aanvraag en afgifte van de toestemming en een legitimatiebewijs voor werkzaamheden op een luchtvaartterrein wordt verzorgd door de KMar. Hiervoor zijn afzonderlijke aanvraagbescheiden.