Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat als ik geen aangifte wil doen van seksueel misbruik?

Jij beslist

Aangifte kan gevolgen hebben voor jou en voor de verdachte. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over het doen van aangifte en dat je zelf beslist of je dit wilt.

Waarom geen aangifte doen?

Sommige slachtoffers van seksueel geweld doen geen aangifte. Dat omdat praten over seksueel geweld erg moeilijk kan zijn. Weet dat we jou hierbij begeleiden. Het kan ook zijn dat iemand besluit geen aangifte te doen omdat diegene geen rechtszaak wilt. Of een slachtoffer kiest eerst voor therapie of een andere vorm van hulp. Soms kan er geen aangifte worden gedaan, omdat er geen sprake is van een strafbaar feit.

We bewaren jouw melding

Wil je na jouw melding geen aangifte doen? Dan bewaren wij de melding tien jaar. We beginnen geen strafrechtelijk onderzoek, tenzij de officier van justitie beslist dat er toch een onderzoek moet komen. Bijvoorbeeld als er kans is op herhaling of als jouw of iemand anders veiligheid in gevaar is.

We helpen je altijd

Als je na jouw melding geen aangifte wilt doen, maar wel een andere vorm van hulp nodig hebt dan begeleiden we jou hierbij. We zorgen dat we je doorverwijzen naar een organisatie die jou de juiste hulp kan bieden.

Wil je meer weten? Kijk bij Hulp na seksueel misbruik.