Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hulp na seksueel misbruik

Contact met de juiste organisatie

Zedenrechercheurs vragen jou wat jij nodig hebt. Als je wilt, brengen ze jou in contact met een organisatie die jou verder kan helpen. Denk aan het Centrum Seksueel Geweld, Slachtofferhulp Nederland, Veilig Thuis, Perspectief Herstelbemiddeling of Mediation in Strafzaken.

Juridische hulp

Je kunt juridische hulp krijgen. Slachtofferhulp Nederland biedt juridische hulp. Je kunt ook gebruikmaken van een advocaat die gespecialiseerd is in zaken van seksueel misbruik. Kijk hiervoor bij het Landelijk Advocatennetwerk geweld- en zedenslachtoffers (LANGZS).

Schadevergoeding

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een schadevergoeding geven.

Websites van hulpverlenende organisaties