Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Uitkomsten onderzoek naar uitspraken op internet

Laatst gewijzigd op:

Twente - 'Politiemensen hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving. We verwachten van hen dat zij zich in gedrag en in uitingen verbindend en neutraal opstellen in lijn met de beroepscode. Recent werden wij geconfronteerd met mogelijk overschrijdende uitspraken die door een politiemedewerker zouden zijn gedaan op een internetforum. Wij hebben hier onderzoek naar gedaan. Hieruit is gebleken dat de uitspraken inderdaad door een politiemedewerker zijn gedaan en indruisen tegen onze beroepscode. In overleg met de medewerker is besloten de arbeidsovereenkomst wederzijds te beëindigen', zegt districtschef van de politie Karlijn Baalman.

politie

Langer traject

'Iedereen die bij de politie werkt is vrij om persoonlijke standpunten te hebben en deze uit te dragen. Dit draagt eraan bij dat we een afspiegeling zijn van de samenleving. We vinden het belangrijk om ruimte aan medewerkers te geven om opvattingen op een respectvolle manier te uiten binnen de organisatie. We hebben daarom het afgelopen jaar meerdere gesprekken gehad met de betreffende medewerker om hem te helpen met collega’s de dialoog aan te gaan. Dit kwam voort uit een aantal eerdere uitingen die hij intern en extern had gedaan. We hebben hier ook sessies voor georganiseerd in zijn team', aldus Baalman.

'Tegelijkertijd vonden we het tijdens die gesprekken ook belangrijk duidelijk te maken waar onze grens ligt met betrekking tot de normen en waarden van de politie en wat de consequenties zijn als iemand daar geen rekening mee houdt', vervolgt Karlijn. 'Die grens wordt overgegaan wanneer een collega met het uitdragen van persoonlijke standpunten de wet of de beroepscode van de politie overtreedt. Politieambtenaren hebben een voorbeeldfunctie in de samenleving en daar hechten we sterk aan.'

Beroepscode geschaad

'De beroepscode schrijft onder meer voor dat medewerkers met hun gedrag – tijdens de dienst, daarbuiten, maar bijvoorbeeld ook op sociale media – het imago van de politie niet mogen schaden. De uitspraken op het internetforum vinden we niet passen bij een medewerker van de politie en het schaadt de beroepscode.

Ik wil benadrukken dat wij als politie geen positie kiezen met betrekking tot politieke partijen en hun standpunten. We zijn een politie voor iedereen, ongeacht de politieke voorkeur van iemand. Het behouden van de neutraliteit is één van onze belangrijkste pijlers.'

Beroepscode

De beroepscode is een handleiding voor alle politiemedewerkers. De code vertelt wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.