Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Beroepscode van de politie en integriteit

De politie wil dat alle medewerkers zich houden aan de beroepscode. Dat is een handleiding waarin de kernwaarden van de politie staan en waarin is beschreven wat die betekenen in het politiewerk. Ook vertelt de beroepscode wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht. Ook staat erin hoe politiemensen met elkaar omgaan en waar politiemedewerkers zich aan moeten houden. De Beroepscode kan de medewerkers helpen om te beoordelen hoe ze in lastige situaties integer kunnen handelen.

Ambtseed voor politiemensen

Bij de aanstelling legt iedere politiemedewerker de ambtseed of ambtsbelofte af. Hierin zweert of belooft hij/zij dat hij/zij niemand een gift heeft beloofd of heeft gegeven om benoemd te worden. Hij/zij zweert of belooft ook dat hij/zij van niemand een gift of belofte zal aannemen om iets in het ambt te doen of na te laten. Ook belooft hij/zij zijn/haar plichten getrouw te vervullen en de wetten na te leven.