Heling

Heling is het verwerven, bezitten of overdragen van een gestolen product. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van gestolen producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Veelal gaat het dan om een gestolen goed. Via www.stopheling.nl of de Stop heling app kunt u kijken of een aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd.

Inhoudsopgave

Is heling strafbaar?

Ja, voor heling kunt u een boete krijgen en bovendien een strafblad. Heling is opgenomen in het Wetboek van strafrecht. Er zijn drie soorten heling:

 • Schuldheling: iemand kan bij de aankoop, bezit of verkoop van een goed vermoeden dat het om een gestolen goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste één jaar op en/of een geldboete van maximaal € 78.000.
 • Opzetheling: iemand koopt, bezit of verkoopt een product en weet dat het om een gestolen goed gaat. Hier staat een gevangenisstraf van maximaal vier jaar op en/of een hoge geldboete.
 • Gewoonteheling: iemand koopt of verkoopt vaker producten waarvan hij of zij weet dat ze zijn gestolen. Zeg maar een gewoonte maken van opzetheling. Hier staat een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaar op en/of een hoge geldboete.

Wat kan ik als burger doen tegen heling?

 • Noteer altijd serienummers als u een (nieuw) product koopt. Een serienummer is een nummer op een product en maakt het product uniek en traceerbaar. Bij bijvoorbeeld mobiele telefoons staan deze nummers vaak onder de batterij. Winkelmedewerkers zetten dit nummer ook vaak op de aankoopnota.
 • Noteer uw serienummers overzichtelijk op de registratiekaart, of via de Stopheling app op www.stopheling.nl.
 • Doe altijd aangifte. De politie kan u dan helpen uw gestolen spullen terug te krijgen. Bovendien krijgt de politie meer inzicht in welke helers er zijn en hoe zij werken.
 • Check bij de aankoop van een product op Stopheling.nl of de Stop heling app, of het product als gestolen staat geregistreerd (lees hieronder hoe u dit kunt doen). Let op: alleen producten waarvan aangifte is gedaan, op of na 1 januari 2010, staan in het register.

Ik wil een aankoop doen. Kan ik controleren of het aangeboden goed gestolen is?

 • Ja, via Stopheling.nl of de Stop heling app kunt u controleren of het (op een advertentiesite) aangeboden goed als gestolen staat geregistreerd bij de politie. U hebt dan wel het serienummer van het aangeboden product nodig. Dit kunt u opvragen bij de verkoper.
 • Hoe werkt het controleren?
  - Vraag de aanbieder om het serienummer.
  - Voer het serienummer in op Stopheling.nl of op de Stopheling app. 
  - Levert het ingevoerde serienummer geen resultaat op? Dan staat het product niet als gestolen geregistreerd. Blijf alert als bijvoorbeeld de prijs niet in verhouding staat met het aangeboden product.
  - Komt het ingevoerde serienummer overeen met een als gestolen geregistreerd artikel? Dan komt u via de meldknop in een scherm terecht waarin u de naam van de internetsite, het advertentienummer en het e-mailadres van de aanbieder kunt invullen. De politie stelt dan een onderzoek in.
  - Gaat u het product ophalen? Controleer dan of het serienummer overeenkomt met het nummer waarmee u de check heeft gedaan.

Koop ook geen 'geheelde' voertuigen

Van heling is ook sprake als u een gestolen fiets, auto of motor koopt. Op deze website staan bij Diefstal voertuigen tips hoe u een ‘eerlijke’ fiets of auto koopt en welke aanwijzingen er zijn dat het om een gestolen voertuig gaat.

Wat kan een handelaar doen tegen heling?

Handelaren moeten elke aankoop van gebruikte goederen registreren in een inkoopregister. Het is mogelijk deze gegevens digitaal te registreren: in het Digitale Opkopers Register (DOR). Het DOR staat direct in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Hierdoor kan de politie meteen reageren als een goed aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.