Zedenmisdrijven

Verkrachting, incest, ontucht met kinderen, aanranding en kinderpornografie; het zijn allemaal zedenmisdrijven. Bij een zedenmisdrijf is sprake van aantasting van de zedelijke en fatsoensnormen die in onze samenleving gelden. Hieronder vallen alle handelingen met een seksuele bedoeling die de dader tegen de wens van het slachtoffer verricht. Hebt u een vermoeden van een zedenmisdrijf of bent u zelf slachtoffer geworden? Dan is het raadzaam dit te melden bij de politie.

Inhoudsopgave

Wat gebeurt er bij aangifte van een zedenmisdrijf?

De Zedenpolitie houdt bij een eerste contact een informatief gesprek, waarin het slachtoffer wordt ingelicht over de procedure van aangifte. Daarna krijgt het slachtoffer bedenktijd om tot daadwerkelijke aangifte over te gaan. Tijdens het verhoor worden zo veel mogelijk details gevraagd. Er zijn speciaal opgeleide vrouwelijke en mannelijke rechercheurs die veel ervaring en kennis hebben over zedenzaken. Zij kunnen goed omgaan met emotionele gevoeligheden. Voor jonge kinderen is er een speciaal ingerichte verhoorstudio. De verhoren in zedenzaken worden op geluidstape en soms op video vastgelegd. Het slachtoffer of iemand anders kan er ook voor kiezen alleen een melding te doen van seksueel geweld. Dit kan zelfs anoniem.

Wat houdt het politieonderzoek in?

Na de aangifte begint het politieonderzoek, waarbij de recherche bewijsmateriaal gaat zoeken. Hiervoor kan de medewerking van het slachtoffer worden gevraagd. Er wordt toestemming gevraagd aan het slachtoffer om de gegevens uit het medisch dossier te gebruiken. Het kan zijn dat ook een arts een onderzoek instelt. Deze bepaalt de aard van de verwondingen en stelt eventuele sporen veilig, zoals vezels van de trui van de dader, bloed of sperma. In het belang van het onderzoek is het noodzakelijk dat alle sporen terug te vinden zijn en dat het slachtoffer zich niet wast. De behandelend rechercheur houdt, voor zover mogelijk, het slachtoffer op de hoogte van zijn of haar zaak.

Waar kan ik terecht voor steun?

Als u slachtoffer bent geworden van seksueel geweld, kunt u zich machteloos, boos, angstig en vol schaamte voelen. Vaak is praten over zoiets aangrijpends erg moeilijk, terwijl dat toch belangrijk is om het goed te kunnen verwerken. Daarom is steun vragen bij vrienden en familie belangrijk. Het is in elk geval verstandig om een arts in vertrouwen te nemen. Voor emotionele steun en praktische raadgevingen kunt u Slachtofferhulp Nederland benaderen.