Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik ben bedreigd

Er is een verschil tussen bedreigd worden en bedreigd voelen. Niet elke bedreiging is dus strafbaar. U doet aangifte als u wordt bedreigd met:

  • de dood
  • ernstig letsel
  • verkrachting of aanranding

U kunt mondeling worden bedreigd of schriftelijk, bijvoorbeeld via mail, chat of sociale media. Bewaar altijd het bewijs.
Voelt u zich bedreigd, bel dan de politie op 0900 - 8844 (belkosten). De centralist vertelt dan of u aangifte kunt doen en zo ja, hoe.