Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mijn auto, motor of aanhanger is gestolen

Hieronder staat hoe u aangifte doet van diefstal van uw auto, motor of aanhanger met een eigen kenteken, zoals een caravan, trailer of bagagewagen. Heeft de aanhanger geen eigen kenteken, dan kunt u hier aangifte doen.

In Nederland

U kunt alleen telefonisch aangifte doen, bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen. U kunt het loket elke dag bellen van 07.00 tot 23.00 uur via 088 - 00 87 444 (belkosten). Tussen 23.00 uur en 07.00 uur kunt u de voicemail inspreken. Bel zo snel mogelijk, dat vergroot de kans op terugvinden. Zorg dat u het rijbewijs en kentekenbewijs bij de hand hebt.

In het buitenland

Doe direct aangifte bij de politie in de plaats waar het voertuig is gestolen. Dat is belangrijk omdat het voertuig daar misschien nog in de buurt is. Ook wordt de diefstal dan direct internationaal bekendgemaakt.
Bewaar de aangifte goed. Die is nodig omdat u de diefstal ook in Nederland moet melden. Dat doet u bij terugkeer meteen bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen, alle dagen bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur via 088 - 00 87 444 (belkosten). Scan de buitenlandse aangifte en mail die naar agv@liv.nl. Het aangifteloket informeert de politie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer over de diefstal. Kunt u in het buitenland geen aangifte doen, neem dan na terugkeer in Nederland contact op met het Aangifteloket (088-0087444).