Ga naar content

U wilt aangifte doen van kindermishandeling of kindermisbruik

Als ouder, buurtgenoot of bekende kunt u getuige zijn – of een vermoeden hebben – van kindermishandeling of kindermisbruik. U kunt ook slachtoffer zijn. Aangifte doen is niet altijd de eerste stap. U kunt het feit meestal beter eerst melden, dan weet u welke mogelijkheden er zijn. Ook voor eventuele slachtofferhulp.

Melden kan bij de politie:

Of bij:

  • Veilig Thuis, de instantie die zich bezig houdt met het welzijn van kinderen en jongeren.

Bij iedere melding van kindermishandeling of –misbruik overweegt Veilig Thuis of het goed is om de politie in te schakelen. Als de politie de melding doorgestuurd krijgt, deelt zij dit met het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan of er redenen zijn om de dader(s) te vervolgen. Pas op dat moment is een aangifte nodig. Soms is een aanvullende getuigenverklaring voldoende.

Lees hier meer over kindermishandeling.
Als u in contact wilt komen met Veilig Thuis, kunt u dat doen via deze website.