Ga naar content

U weet niet zeker of iets verloren of gestolen is

Verloren en gevonden spullen zijn geen taak van de politie. Hebt u iets verloren? Meld dat dan bij het loket Gevonden Voorwerpen van de betrokken gemeente. Mogelijk is het daar al afgeleverd. Zo niet, dan noteren medewerkers van het loket uw gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgeleverd, dan nemen ze contact met u op. Kijk op de website van uw gemeente hoe u uw verloren voorwerp kunt aanmelden.

Let op: belt u direct met de politie op 0900-8844 in het geval u iets hebt verloren dat gevaar kan opleveren voor anderen, bijvoorbeeld medicijnen.