Ga naar content

U weet niet zeker of iets verloren of gestolen is

Verloren en gevonden spullen zijn geen taak van de politie. U kunt alleen aangifte doen als u zeker weet dat iets gestolen is. Bent u iets kwijt, maar weet u niet of u het verloren bent of dat het gestolen is? Dan kunt u zich het beste melden bij de gemeente waar het is gebeurd. Mogelijk is het voorwerp al gevonden en daar afgeleverd. Zo niet, dan noteren de baliemedewerkers uw gegevens zodat ze contact met u kunnen opnemen als het alsnog gevonden wordt. Kijk op de website van uw gemeente hoe u uw verloren voorwerp kunt aanmelden. 

Let op: belt u direct met de politie op 0900-8844 in het geval u iets hebt verloren dat gevaar kan opleveren voor anderen, bijvoorbeeld medicijnen.