Ga naar content

Ik ben iets verloren

Verloren en gevonden voorwerpen meldt u bij de gemeente. Kijk op de website van uw gemeente hoe u dat doet.
U kunt ook kijken bij www.verlorenofgevonden.nl of www.ilost.nl

Bent u iets verloren dat gevaar kan opleveren voor anderen, zoals medicijnen? Belt u dan direct met de politie op 0900 - 8844 (belkosten).