Ga naar content

U bent iets verloren

Verloren en gevonden spullen zijn geen taak van de politie. Bent u iets verloren? Meld dat dan bij de betrokken gemeente. Mogelijk is het daar al afgeleverd. Zo niet, dan noteren de baliemedewerkers uw gegevens. Wordt het voorwerp alsnog afgeleverd, dan nemen ze contact met u op. Kijk op de website van uw gemeente hoe u uw verloren voorwerp kunt aanmelden.

Let op: Bent u iets verloren dat gevaar kan opleveren voor anderen, zoals medicijnen? Belt u dan direct met de politie op 0900-8844.