Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Iemand heeft onbedoeld iets van mij beschadigd

Als iemand iets van u heeft beschadigd, maar hij deed dat niet expres, dan is dat geen strafbaar feit. U kunt er geen aangifte van doen. Probeer een oplossing te vinden met degene die het gedaan heeft. Meestal valt zo'n beschadiging onder de aansprakelijkheidsverzekering.