Ga naar content

Iemand heeft onopzettelijk iets beschadigd

Als iemand iets van u beschadigd heeft maar hij deed dat niet expres, dan is dit geen strafbaar feit. U kunt er daarom ook geen aangifte van doen. Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij wat u moet doen.