Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Compliment of klacht

Wilt u uw waardering doorgeven voor de manier waarop de politie u heeft geholpen, naar u heeft geluisterd of heeft opgetreden? Of wilt u een klacht indienen, omdat u ontevreden bent over een gedraging van een politiemedewerker tegen u?

Schadeclaim indienen

Heeft de politie schade aan uw eigendommen veroorzaakt? Dan kunt u hier een claim indienen.

Schadeformulier invullen