Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Compliment of klacht

Wilt u een blijk van waardering doorgeven voor de manier waarop de politie u heeft geholpen, naar u heeft geluisterd of heeft opgetreden? Of een klacht indienen wanneer u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van de politie?

Schadeclaim indienen

Heeft de politie schade aan uw eigendommen veroorzaakt? Dan kunt u hier een claim indienen.

Schadeformulier invullen