Ga naar content

Deborah Rosiek

56 jaar

Current language: Nederlands

Deborah is in verwachting van een tweeling. Ze kan in geen geval zonder medische begeleiding bevallen. Ze is niet verschenen voor ziekenhuisopname op 18 juni. Bij het ontbreken van medische hulp bestaat levensgevaar voor moeder en kinderen. Deborah heeft littekens in haar hals en op een hand.

Heeft u een tip over deze zaak?

Laat het ons weten via het tipformulier.

Afbeeldingen