Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aan wie meldt de politie een domeinnaam en waarom?

Krijgt de politie een melding of aangifte over een webwinkel die klanten mogelijk oplicht, dan wordt zorgvuldig onderzocht of dat inderdaad het geval is. Als blijkt dat er ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’, sprake is van oplichting, dan doet de politie er alles aan om te voorkomen dat ook andere mensen slachtoffer worden van diezelfde webwinkel. Dat gebeurt door partijen die hier een rol in spelen snel te informeren. SIDN is een van die partijen. Op basis van de politiemelding onderzoekt SIDN de registratiegegevens van de gemelde domeinnaam, mits dit een .nl-domeinnaam is.