Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aangifte doen van online identiteitsfraude?

  • Van online identiteitsfraude kunt online geen aangifte doen. U moet daarvoor naar het politiebureau. Maak een afspraak via 0900-8844.
  • Doet u aangifte? Neem dan zo veel mogelijk documenten mee die uw verhaal ondersteunen. Voorbeelden zijn: brieven van deurwaarders, reisdocumenten waaruit blijkt dat u ergens anders was. Vertel uw verhaal bij de politie aan de hand van gebeurtenissen en feiten. Neem getuigen mee.
  • Misbruik van persoonsgegevens is strafbaar. Identiteitsfraude wordt vaak gepleegd in combinatie met de andere strafbare feiten zoals diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte en dergelijke. Doe dus aangifte van deze strafbare feiten. Uw melding wordt altijd serieus onderzocht, maar het kan zijn dat er te weinig aanknopingspunten zijn voor een proces-verbaal.
  • Wordt u niet goed begrepen of loopt het aangifte doen stroef, vraag dan naar de ID-specialisten van de afdeling Vreemdelingenpolitie, identificatie en mensenhandel (AVIM). Zij kunnen u ook helpen bij het doen ophouden van de overlast.

Bel met de politie

0900-8844