Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Aangifte of melding doen van kinderporno: dit is het verschil

  • Meldt u kinderporno? Dan geeft u in principe een tip over iets wat u bent tegengekomen op het internet. Uw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten. U werkt dus mee aan het aanpakken van criminaliteit op internet. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Als dat nodig is, neemt de politie contact met u op.
  • Doet u aangifte van kinderporno? Dan stelt u de politie officieel in kennis van een strafbaar feit. U wordt op het bureau uitgenodigd voor een gesprek. De politie maakt dan een proces-verbaal op en stelt een onderzoek in.

Bel met de politie

0900-8844
Kinderporno bestrijding, Foto: Korpsmedia politie / istock