Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Acquisitiefraude en malafide advertentiebureaus

Als u facturen van een advertentiebureau ontvangt en achteraf het gevoel heeft te zijn misleid, dan is het advies om de factuur niet te betalen. Als u de facturen onbetaald laat, is het van groot belang om verweer te voeren tegen de vordering. Met andere woorden: u moet het advertentiebureau laten weten dat u het niet met de eis eens bent en vooral waarom niet.

 • Verstuur uw verweer altijd via de aangetekende post of aangetekende e-mail, zo kunt u aantonen dat u moeite heeft gedaan om het bureau uw standpunten mede te delen.
 • Vermeld nooit uw handtekening op uw correspondentie om eventueel misbruik te voorkomen.
 • Lees goed de algemene voorwaarden en de getekende offerte/ opdrachtbevestiging. Soms is het mogelijk om binnen enkele (meestal 8) dagen de overeenkomst alsnog te annuleren.
 • Als er door een tekening onbevoegd persoon ondertekend of toegezegd (die persoon is niet als zodanig ingeschreven in het Handelsregister), is er in eerste instantie geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen.
 • U kunt de overeenkomst wellicht vernietigen op grond van bedrog en / of dwaling. De zogenaamde overeenkomst kan ontbonden worden op grond van wanprestatie.
 • Als u twijfelt aan de magazines/boekjes die worden uitgegeven door het advertentiebureau of de door het advertentiebureau geëxploiteerde websites, kunt u hen vragen om verantwoording af te leggen voor de wijze waarop zij hun taken hebben voldaan.
 • Wees niet te geïntimideerd door dreigementen afkomstig van incassobureaus, veelal werken deze incassobureaus samen met de advertentiebureaus.
 • Het advertentiebureau kan naar de rechter stappen zodat de rechter over de kwestie kan oordelen.
 • Rechters oordelen zeer divers in deze zaken. Het is van groot belang, dat u altijd goed schriftelijk verweer heeft gevoerd en dat u een actieve houding heeft aangenomen in de zaak.
 • Als u een aangetekend schrijven van het advertentiebureau heeft ontvangen als ‘welkomstbrief’ en u reageert daar niet of pas heel laat op, is de kans groot dat de rechter u in het ongelijk zal stellen.
 • Als u een faxbericht of e-mail heeft ontvangen die goed leesbaar en duidelijk is en u heeft deze ondertekend, zijn er rechters die oordelen dat de overeenkomst goed tot stand is gekomen.
 • Een door het advertentiebureau opgenomen gesprek is weliswaar rechtsgeldig, maar veel rechters vinden dit medium toch makkelijk manipuleerbaar.

Hieraan herkent u een malafide advertentiebureau

 • Er is al een zakelijke relatie met het bureau en de ondernemer moet ‘slechts’ de bedrijfsgegevens controleren op de nu komende fax of e-mail.
 • Er wordt gevraagd of er tegen betaling interesse is in verlenging van de ‘gratis’ vermelding op de website van het advertentiebureau. Zo niet, onderteken dan snel de fax.
 • De ondernemer kan een gehandicaptenkrant of kleurgids voor zieke kinderen sponsoren voor een eenmalig laag tarief.

Voorkom dat u slachtoffer wordt van een advertentiebureau

Er zijn vele strategieën die advertentiebureaus gebruiken om iemand een overeenkomst aan te smeren. De hoofdregels hierbij zijn:

 • Pas altijd op met mondelinge toezeggingen
 • Let op waarvoor u tekent
 • Onderteken en retourneer nooit ‘zomaar’ een fax, e-mail of poststuk
Acquisitiefraude, fraude, spookfactuur, financieel, Foto: iStock