Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Als ik zelf met een drone wil vliegen, aan welke regels moet ik dan voldoen?

Vanaf 31 december 2020 gelden Europese regels voor drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU). En zorgen voor veiligheid in de lucht en op de grond. Bekijk ze hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones

Heb je nog meer vragen over vliegen met drones? Kijk dan eens hier: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/04/22/vragen-over-drones/VRAGEN_OVER_DRONES.pdf

Een deel van de politietaak is gericht op de luchtvaart. Zo komen wij bijvoorbeeld in actie bij een luchtvaartincident of een –ongeval. Bijvoorbeeld een problematische landing van een luchtballon, een ongeval met een sportvliegtuigje, of een neergestort vliegtuig. Of dus een drone die boven een woonwijk vliegt. Want heb je het over luchtvaart, dan heb je het ook over drones.

Voor verreweg de meeste van deze incidenten geldt, dat dit het werkterrein is van het Team Luchtvaart Toezicht (LVT), ook onderdeel van  de afdeling Luchtvaart van de politie.