Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Atelier Politiebouwmeester

De politie beschikt over heel veel panden, verspreid over het land, voor de huisvesting van alle medewerkers, voertuigen, materieel en levende have. Deze panden zijn ondergebracht in een vastgoedportefeuille die jaarlijks wordt geactualiseerd.

De komende jaren worden meerdere politiepanden verbouwd of nieuw gebouwd omdat een deel is versleten, een deel moet worden verduurzaamd en een deel moet worden aangepast aan nieuwe huisvestingseisen en -wensen. Politiegebouwen vormen belangrijke publieke voorzieningen in steden en dorpen. Daarom heeft de politie een atelier opgericht en een politiebouwmeester aangesteld.

De politiebouwmeester brengt de ruimtelijke inpassing, architectuur en inrichting van de gebouwen op een hoog niveau. Door terug te kijken naar de historie van politievastgoed wordt de identiteit en herkenbaarheid van de huidige ontwikkelingen geborgd. Zo houdt de politie tijdens de voorbereiding van de projecten de kwantitatieve en de kwalitatieve kanten van de huisvestingsopgave in balans.