Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Basispolitiezorg en specialistische taken

De wettelijke taak van de politie brengt verschillende aspecten met zich mee zoals toezicht houden, strafbare feiten opsporen en hulpverlenen. Het is een heel breed werkveld, met te veel onderdelen voor één functie. Een politieagent kan niet alles weten en oplossen. Daarom zijn de taken bij de politie verdeeld in basispolitiezorg en specialistisch werk. Om de basispolitiezorg te ondersteunen werken bij de politie agenten met taakgerichte opleidingen en specialisten op uiteenlopende vakgebieden.

Basispolitiezorg

Basispolitieagenten zorgen 24 uur per dag voor een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat globaal uit politietoezicht, preventieadvies bij bijvoorbeeld woningbeveiliging, afhandeling van verkeersproblemen, recherchewerk en hulpverlening. Als politiewerk meer kennis vereist, schakelt de basispolitieagent specialisten in.

politietaken, algemene foto Foto: Korpsmedia politie