Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Bewaartermijn van opnamen bodycams

Dat hangt af waarvoor de opnamen verzameld zijn en verwerkt worden. Voor alle situaties schrijft de Wet politiegegevens (Wpg) voor hoe lang de politiegegevens, en dus ook bodycam-opnamen, verwerkt en bewaard mogen worden, en wanneer en door wie ze vernietigd moeten worden. 

Bodycam-opnamen waarvan direct duidelijk is dat ze onbruikbaar zijn (bijvoorbeeld alleen lucht, geen audio) of die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, worden vernietigd. Dit besluit wordt binnen 4 weken genomen. 

bodycam, Zepcam, Foto: Korpsmedia politie