Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Brightlands en iLab

Het iLab is gevestigd op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De Brightlands Smart Services Campus is een broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid, innovaties en talentontwikkeling op het gebied van slimme diensten, met het accent op ICT, data en digitalisering. Op de Campus staat de interactie tussen onderwijs, onderzoek en ondernemerschap centraal. Vandaar dat deze plek de ideale locatie voor het iLab is. Er zijn altijd studenten binnen het iLab aan het werk met een gerichte stage of afstudeeropdracht.

  • Het iLab zoekt actieve verbinding met andere partners op de campus en vormt daarmee een zogenaamd ecosysteem.

Netwerk iLab

Brightlands biedt toegang tot het kennisnetwerk van bedrijven en topacademische kennis bij universiteiten. Van Maastricht University, Maastricht UMC+, Technische Universiteit Eindhoven, RWTH Aachen University, Universiteit Hasselt, Fraunhofer tot de Open Universiteit. Vanuit deze samenwerking zijn nieuwe publiek-private instituten ontstaan, zoals AMIBM, Brightlands Materials Center, BISS, CAROU, InSciTe, M4I en MERLN. Daarnaast zijn er onderwijsprogramma’s van Zuyd Hogeschool, Fontys, HAS Hogeschool en mbo-instellingen op de campussen.