Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Burgemeester beslist over demonstratie

Of een demonstratie (in beperkte vorm) mag doorgaan, bepaalt de burgemeester. Die kan een demonstratie beperken om drie redenen: om wanordelijkheden te bestrijden of te voorkomen, bescherming van de gezondheid of in het belang van het verkeer.

Waarom wordt een demonstratie soms verboden?

Een burgemeester zal er alles aan doen om een demonstratie door te laten gaan. Demonstreren is immers een grondrecht. Of een grote demonstratie al dan niet wordt toegestaan en onder welke voorwaarden, wordt besproken in het overleg tussen de politiechef, officier van justitie en burgemeester. Dit wordt de lokale driehoek genoemd. De burgemeester beslist uiteindelijk op basis van drie criteria: gezondheid, kans op wanordelijkheden en bescherming van het belang van het verkeer. Ook het optreden van de politie tijdens een demonstratie wordt – uiteraard in samenspraak – bepaald in deze driehoek. De politie bepaalt dus nooit zelfstandig of en hoe wordt opgetreden.

demonstraties, Foto: Korpsmedia politie
Agenten bij demonstratie