Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Cameraman-vrouw van de politie mag alles filmen

De cameraman-vrouw werkt bij de politie en heeft in die hoedanigheid dezelfde toestemming als de operationele agenten. Hij/zij mag dus bij alle meldingen aanwezig zijn. Wel zorgen we ervoor dat verdachten niet herkenbaar in beeld komen. Datzelfde geldt voor het filmen in woningen.