Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Claim afgewezen en u bent het daar niet mee eens?

Als u denkt dat wij bij de beoordeling iets belangrijks over het hoofd hebben gezien, neemt u dan contact met ons op, zodat we uw zaak opnieuw kunnen bekijken. Als we het niet eens worden, kunt u de zaak aan de rechter voorleggen. Meer informatie vindt u op rechtspraak.nl.