Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Contact met Team Criminele Inlichtingen

Het eerste contact met het TCI, verloopt via het Team Nationale Inlichtingen (TNI). Als u tijdens kantooruren belt, krijgt u een medewerker van het TNI aan de lijn. Deze vraagt u om op hoofdlijnen te vertellen wat voor soort informatie u wilt delen. Aan de hand daarvan, beoordeelt de medewerker of het een zaak is voor het TCI. Is dat het geval, dan vraagt de medewerker naar uw naam, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer. Deze gegevens worden niet buiten het TCI domein gedeeld. Vervolgens neemt de medewerker contact op met het TCI van de eenheid waar de misdrijven gepleegd zijn of worden. Collega’s van dat team nemen vervolgens contact met u op, om met u een afspraak te  maken. Tijdens deze afspraak kunt u uw informatie delen.
Is het geen zaak voor het TCI, dan zal de medewerker u zo mogelijk verwijzen naar het juiste loket.

Team Nationale Inlichtingen (lokaal tarief): 088 - 661 77 34. (U wordt nooit door dit nummer teruggebeld.)

Bel met Team Criminele Inlichtingen

088 - 661 77 34

Anoniem contact met Team Criminele Inlichtingen

Als een van de weinige afdelingen binnen de politie, mag het TCI de identiteit van haar bronnen afschermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia enkel bekend binnen het TCI. Uw personalia worden niet gedeeld met anderen binnen en buiten de politie.