Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Contactpersonen LEC EGG bij de politie

In elke eenheid van de politie zijn één of meer medewerkers eerste aanspreekpunt voor zaken rondom eergerelateerd geweld. Daarnaast heeft elke eenheid meerdere taakaccenthouders EGG, die vaak werken in de basisteams of op districtsniveau. Indien u als professional te maken krijgt met een zaak waarbij eer mogelijk een rol speelt, kunt u – zowel politiemedewerkers als ketenpartners – tijdens en buiten kantoortijden contact opnemen met een daarvoor in de eenheid aangewezen contactpersoon.

Checklist EGG

Voor de aanpak van EGG is de methode LEC EGG ontwikkeld. Onderdeel daarvan is het gebruik van de Checklist EGG. Deze checklist is een kwalitatief instrument om informatie te verzamelen die essentieel is om een inschatting te maken van een zaak.

Contact

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld
Directie Operatiën, Staf Korpsleiding
Postbus 264, 2501 CG Den Haag
T 088-9648550
E landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl

Bel Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

088-9648550