Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De gevolgen van huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben grote gevolgen. Allereerst is er de lichamelijke en geestelijke pijn bij de betrokkenen. Er is ook een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld minder presteren op school, zich isoleren van andere kinderen of zelf overgaan tot geweld. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met (intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.