Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De Ombudsfunctionaris politie

Verdwaal je of dreig je vast te lopen binnen de politieorganisatie? Misschien kan de  Ombudsfunctionaris politie (OFP) iets voor je betekenen. De OFP kan bemiddelen, doorverwijzen of onderzoek doen naar aanleiding van een individuele melding. Doel is om medewerkers die in de knel dreigen te raken verder te helpen. Daarnaast kan de OFP onderzoek doen naar onderliggende oorzaken van problemen en adviezen geven om de politieorganisatie te helpen zichzelf te blijven verbeteren.

Hendrik-Jan Talsma, Ombudsfunctionaris politie. Fotografie Wouter Muskee
Hendrik-Jan Talsma, Ombudsfunctionaris politie.

Kennismaking

Bij de OFP kunnen (voormalig) politieambtenaren of hun familieleden een melding doen op het gebied van gezondheid, integriteit en sociale veiligheid. De OFP is onafhankelijk, onpartijdig en aan niemand ondergeschikt. De OFP heeft toegang tot alle delen van de politieorganisatie (inclusief de Politieacademie) en heeft rechtstreeks toegang tot de korpschef. Daarnaast is de OFP bevoegd om alle documenten in te zien en iedere vergadering bij te wonen. De adviezen van de OFP zijn zwaarwegend, maar niet bindend. De OFP werkt vanuit het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP).

Goed om te weten

De OFP treedt niet op als individueel belangenbehartiger of als klachtbehandelaar. Wanneer de melder tijdens het bemiddelingstraject een juridische procedure start, kan de bemiddeling door de OFP worden opgeschort of beƫindigd. Bij bemiddeling zoekt de OFP samen met partijen naar een oplossing voor de toekomst.

Contactgegevens Ombudsfunctionaris politie

Lange Voorhout 13
2514 EA Den Haag
Postbus 556
2501 CN Den Haag
070-3765735
ombudsfunctionarispolitie@caop.nl