Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De omgangsregeling wordt niet nageleefd. Kan ik aangifte doen?

U kan aangifte doen als sprake is van een strafbaar feit. Als een ouder een kind bewust onttrekt aan het gezag van de andere ouder, dan is dat een strafbaar feit volgens artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht. Om een melding of aangifte te doen kunt u bellen met 0900-8844.

Bel met de politie

0900-8844