Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De politie screent nieuwe medewerkers

Iedereen die bij de politie wil werken, krijgt een betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek. Er wordt nagekeken in de politie- en justitiesystemen of de kandidaat eerder met politie en justitie in aanraking is gekomen en op welke manier. Ook worden vrij toegankelijke informatiebronnen zoals sociale media geraadpleegd. Soms praat de politie in een apart gesprek met de kandidaat en met mensen die hem of haar bij de politie aanbevelen. Hoe uitgebreid het onderzoek is, hangt af van de aard van de functie. 

Screening voor vertrouwensfunctie bij de politie

Sommige functies bij de politie zijn vertrouwensfuncties. Om op zo’n functie te werken, moeten kandidaten een veiligheidsonderzoek ondergaan. Dit wordt door of namens de AIVD uitgevoerd. De onderzoeken richten zich op de vraag of de kandidaat voldoende betrouwbaar is en of verwacht wordt dat hij zijn werk op een professionele, integere manier zal vervullen.